κρανίο |кранио][/*] ουσ. о. череп,


κρανίο |кранио][/*] ουσ. о. череп,
[кранос] ουσ. о. шлем, каска.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.